Articol revista școlii, luna septembrie 2023

Prof. Anghel Maria Antoanela

“Dezvoltarea gândirii critice la elevii din ciclul primar”

Gîndirea critică prin definiție constă în folosirea de strategii și abilități de ordin cognitiv și pune accent pe sfera rațională.

Educația este cheia formării individului la nivel social, emoțional, academic și spiritual.

Nivelul de dezvoltare al elevilor depinde în egală măsură de actul de predare și de aptitudinile și capacitațile elevilor de a asimila informațiile oferite de către profesori.

„Arta supremă a profesorului este de a trezi bucuria exprimării creatoare și bucuria cunoașterii, căci scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să gândească independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității realizarea supremă a vieții lor”. (Albert Einstein)

Școala are rolul de a forma și susține elevii în procesul de gândire, astfel încât sâ se creeze un sistem de reflexie , de analiză independentă, de autenticitate, eliminind ideea că poate exista un sigur răspuns universal valabil.

Gândirea critică ne transpune într-o lume deschisă, bazată pe toleranță, cooperare, adaptabilitate.

În cadrul procesului de învățare, gândirea critică iese în evidență prin intermediul activităților ce pun elevul să se implice în mod activ, atât la nivel intelectual, psihomotoriu, cât și socio-emoțional. În acest context, elevul își dezvoltă spiritul critic, devine mai receptiv față de elementele de noutate cu care ia contact, învață să folosească liberul arbitru, elimină progresiv preconcepția, prejudecățile.

Gândirea critică reprezintă, de asemenea o premisă importantă în dezvoltarea creativității elevului,

„Întâmplarea nu ajută decât o minte pregătită” – spunea Pasteur – „căci o minte nepregătită nu vede mâna pe care o întinde întâmplarea” completează Fleming.

Învățarea eficientă și gândirea critică sunt influențate într-o mare măsură de nivelul de aplicabilitate al conținuturilor din programa școlară.

Bibliografie

  1. Bocoș, Mușata-Dacia, Instruirea interactivă. Repere metodologice pentru o pedagogie interactivă operațională, Editura Polirom, Iași, 2013
    2. Flueraș, Vasile, Paideia și gândire critică, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2003. 

Programează o vizită