After School – Sector 3

Logo_just4kids_final - mare -PENTRU SITE
Elementele de bază ale educației în cadrul programului nostru after school vizează îmbunătățirea competențelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale, nonverbale și paraverbale, nivelul creativității prin:

 •  procesul de învățare prin joc
 •  organizarea adecvată a ambientului educativ
 •  flexibilitatea strategiilor de învățare

Activitatea after school-ului se bazează pe cooperare și învățare continuă.

Astfel, după sosirea copiilor, urmează jocuri recreative cu scopul de a-i pregăti pentru activitățile următoare.

După masa de prânz, elevii vor fi antrenați într-o discuție sub numele de “O noutate pe zi”, care constă într-o prezentare a unui eveniment din diferite domenii.

Începând cu ora 13:40 și până la ora 15 se desfășoară activitatea de efectuare a temelor.

Între orele 15.00 și 16.00, va avea loc, în zilele de luni, miercuri și joi opționalul de limba engleză pentru grupa I, de avansați, iar în zilele de marți, joi și vineri, va avea loc opționalul de limba engleză pentru grupa a II-a de începători.

După gustare, copiii care optează pentru lucru suplimentar se vor pregăti în plus, la fiecare materie în parte, prin fișe de lucru sau caiete speciale.

Activitatea de lucru suplimentar va avea loc de luni până joi, iar vinerea este programat câte un club cu tematici diferite, de la săptămână la săptămână.

După ora 17.00, de luni până vineri, au loc activități/jocuri recreative, în curtea școlii ori în interior, în funcție de vreme și volumul temelor zilnice.

Activitatea after school-ului va fi antrenantă, astfel încât fiecare copil să își poată descoperi noi talente, noi abilități.

Prin intermediul Cluburilor săptămânale și a noutăților zilnice, elevii vor putea să își însușească cunoștințe noi și temeinice.

Exemple de Cluburi săptămânale:

 • Clubul de Quilling
 • Clubul “În lumea poveștilor”  – care cuprinde lectură sau proiecții de filme
 • Clubul micului actor
 • Clubul “Călător prin timp ți spațiu”
 • Clubul “Dicție și improvizație”.

Portofoliile elevilor vor fi actualizate periodic, fiind la îndemâna părinților oricând.

Panoul elevilor de la after school ( sector 3 ) va fi actualizat/completat de două ori pe săptămână, cuprinzând lucrările acestora.

Programul se desfășoară zilnic, de luni până vineri în intervalul 11.30-18.30, tarif 1200 lei cuprinde:

 • Efectuarea temelor pentru următoarea zi, conform Curriculumului național
 • Masă de prânz, gustare de după-amiază
 • Transportul copiilor de la școală la sediul din Șos.Mihai Bravu, nr.428, sector 3 , București
 • Aprofundarea și sistematizarea cunoștințelor asimilată în prima parte a zilei prin lucrul suplimentar ( culegeri școlare, materiale auxiliare)
 • Rechizite școlare/ consumabile

Nu se scad din taxa școlară: absențele elevului, vacanțele de iarnă, vacanța de Paște și zilele declarate libere de către Guvern.

BAZA MATERIALĂ

Sălile de clasă sunt spațioase, cu mobilier adecvat vârstei și specificului activităților copiilor din ciclul primar.

Holurile sunt concepute în așa fel încât să faciliteze accesul în cât mai multe încăperi, permițând tranzitarea simultană a mai multor grupuri de copii.

Bucătăria, dotată după standarde moderne, alături sala de mese, sunt spații ce permit servirea meselor în condiții de maximă igienă.

Școala mai beneficiază și de sală de sport, echipată și dotată cu aparatură necesară desfășurării orelor de educație fizică , baschet și competițiilor sportive.

Biblioteca școlară, cu o bază materială de peste 600 de volume, stă la dispoziția elevilor cu titluri atractive și utile, cărțile putând fi consultate sau împrumutate de către copii.

Laboratorul de informatică este dotat cu 6 calculatoare conectate la internet.

Școala mai pune la dispoziția elevilor și cabinetul medical propriu .

Numărul elevilor dintr-o clasă este de 16, calitatea actului didactic fiind potențată și pe fondul acestui număr restrâns de copii, ce permite acordarea unei atenții deosebite nevoilor fiecăruia.

În funcție de temele , subtemele și unitățile de învățare parcurse, vă oferim și posibilitatea desfășurării unor activități extrașcolare organizate sub forma de: excursii, tabere, competiții, serbări școlare, vizite la muzee, în redacții de televiziune, expoziții, case memoriale, grădina botanică, parc, fabrici, cinematograf, parteneriate școlare.

Printre taberele organizate de Scoala “Just 4 Kids” pentru programul after school menționam: tabăra de vară, tabără de echitație, tabăra de schi. Anual se organizează și 4 excursii tematice.

Vă asteptăm să vă alăturați și voi programului nostru – Just 4 kids After School sector 3!

Tel. 0721 885 465

Mail:  ramona@just4kids.ro