Despre noi – Şcoala Gimnaziala

Şcoala  GIMNAZIALĂ JUST 4 KIDS a luat ființă dupa 7  ani în care activitatea Şcolii Primare a fost încununată de succes, depășind așteptări și atingând împreună vise. Școala noastră reprezintă mediul educațional ideal pentru elevii care doresc  să urmeze cursurile unei școli românești, ce are la bază Curriculum Național avizat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Ne-am adaptat și ne adaptăm permanent schimbărilor ce au loc în societatea zilelor noastre, dorind să pregătim copiii pentru viață, pentru societate, pentru lume. Încurajând competiția și stimulând cooperarea și lucrul în echipă, Scoala Primară Just 4 Kids s-a remarcat și se remarcă prin rezultate deosebit de bune ale elevilor, prin participarea la concursuri naționale de matematică, limba română, de cultura generală, de creație artistică sau competiții sportive.

        

Prin Curriculum JUST 4 KIDS  înţelegem întregul parcurs de formare şi dezvoltare oferit de școala noastră elevilor nostri. Abordăm în mod integrat activităţile specifice programei școlare oficiale şi activităţile complementare desfăşurate în şcoală sau în afara ei. Împreună, acestea sunt menite să conducă la dezvoltarea intelectuală, fizică, emoţională şi socială a elevilor noştri.

 

Limba engleză .Obţinerea certificărilor Cambridge reprezintă una dintre priorităţile şcolii noastre. Pentru a asigura tuturor elevilor o bază temeinică în învăţarea limbii engleze, desfăşurăm 5 ore de limba engleză în fiecare săptămână, atât cu profesor român, cât și cu un profesor nativ. Softurile educaționale și accesul la platforme de învățare interactive, completează strategiile de învățare a limbii engleze. Şcoala Just 4 Kids este centru de pregătire și examinare Cambridge English: Young Learners (YLE) inca din anul 2013 -2014.