Nivel primar, gimnazial si liceal
Ia legatura cu noi

Despre Scoala

Ne-am adaptat și ne adaptăm permanent schimbărilor ce au loc în societatea zilelor noastre, pregătind astfel copiii pentru viață, pentru societate, pentru lume. Încurajând competiția și stimulând cooperarea și lucrul în echipă, școala noastră s-a remarcat și se remarcă prin rezultate deosebit de bune ale elevilor, prin participarea la olimpiade, la concursuri naționale de matematică, limba română, limba engleză, la concursuri de cultură generală, de creație artistică sau competiții sportive.

 Viitorul educației implică schimbare şi inovație, iar progresul în acest domeniu este iminent. Pe măsură ce tehnologia a avansat, educația J4K a îmbrăcat rapid haine noi, moderne. Inovația include utilizarea dispozitivelor mobile, a platformelor de învățare online, a jocurilor educaționale și a altor tehnologii care pot ajuta la personalizarea procesului de învățare și la creșterea angajamentului elevilor. Viitorul înseamnă, printre altele,  platforme și aplicații integrate pe care elevii noștri le utilizează în procesul de învăţare. Echipa didactică este deschisă la inovație în procesul instructiv-educativ  și credem că predarea interactivă ne va deschide noi orizonturi de învățare. Având o foarte bună pregătire în domeniul învățământului, experiență și grade didactice, profesorii noștri parcurg continuu cursuri de perfecționare, dovedind o constantă preocupare pentru tot ceea ce este nou și util în acest domeniu.

 

FACILITATILE SPATIULUI

Just 4 Kids School- Green Campus se numără printre cele mai mari și mai îndrăznețe proiecte educaţionale din capitală și este cu siguranță cel mai mare proiect educațional al sectorului 4. Campusul oferă un spațiu școlar modern, unic prin arhitectura sa, rezultat al unui proiect clădit în mulți ani, gândit cu multă grijă, atenție și respect pentru elevi și întreaga noastră comunitate.

Green Campus se concentrează pe sustenabilitate și reducerea impactului asupra mediului. Dotările campusului nostru includ panouri solare, sisteme de reciclare, sisteme de colectare a apei de ploaie, clădiri cu eficiență energetică, spații verzi, parcare pentru biciclete și stații de încărcare pentru vehicule electrice. Le oferim elevilor  care aleg școala J4K  un  parcurs școlar cu respectarea  curriculum-ului național, în care  integrăm elementele de educație pentru dezvoltare durabilă/educație ecologică.

 Copiii vor învăța despre sustenabilitate prin intermediul programelor educaționale și al activităților organizate de școală. Aceste programe, dezvoltate și  în parteneriat cu alte instituții, vizează formarea unui comportament ecologic. Pot include excursii în natură, activități de grădinărit, proiecte de reciclare și alte activități care îi învață pe copii despre impactul comportamentului uman asupra naturii, stabilindu-se  măsuri de protecție a mediului înconjurător. De asemenea, există multe resurse online  și cărți disponibile  la  biblioteca J4K care abordează subiectul ecologiei  și îi învață pe copii despre practicile sustenabile.

Spațiul cuprinde:

O clădire de 3000 mp destinată nivelului primar.

O clădire de 3500 mp destinată nivelului gimnazial și liceal.

45 de săli de clasă  între 55- 67 mp, cu mobilier adecvat vârstei și specificului activităților copiilor.

Biblioteci școlare, sală de festivități/spectacole, două laboratoare de informatică, fizică,

chimie, biologie, două cabinete de limbi străine, două cabinete psihopedagogice, două cabinete medicale, două recepții pentru primirea elevilor și 21 de toalete.

Holurile generoase sunt concepute în așa fel încât să faciliteze accesul în cât mai multe clase/laboratoare, permițând tranzitarea simultană a mai multor grupuri de copii. Holurile sunt prevăzute și cu multe zone de socializare/ relaxare, cu fântâni cu apă  potabilă  amplasate pe fiecare etaj.

Trei săli de sport, echipate și dotate cu aparatura necesară desfășurării competițiilor sportive și orelor de educație fizică, fotbal, baschet și volei.

Trei terenuri de sport exterioare și multe zone în  exterior de relaxare și socializare.

Bucătăria, cafetăria și linia caldă de autoservire sunt spații dotate după standarde de înaltă calitate, alături de spațiul destinat servirii meselor în condiții de maximă igienă, ocupă o suprafață de aproximativ 730 mp.

 

OFERTA EDUCATIONALA

 Urmăm Curriculum Național, în procesul instructiv-educativ utilizând strategii didactice eficiente, moderne, care îl au în centru pe elev. Prin demersul educațional specific J4K înţelegem întregul parcurs de formare şi dezvoltare oferit de școală elevilor noștri. Treaptă cu treaptă, construim profilul absolventului, având un parteneriat activ cu familia. Cooperarea cu părinții este foarte importantă, stând la baza reușitei școlare a elevilor. Părinții sunt informați permanent prin intermediul platformei școlare Kinderpedia despre evoluția copiilor, despre rezultatele acestora, depre relaționarea cu colegii și cadrele didactice. Individual sunt realizate ședințe de consiliere parentală, în care părinţii pot afla detaliat cât mai multe despre activitatea și progresul propriului copil.

Formarea competențelor cheie în rândul absolvenților noștri reprezintă un scop. Numărul de elevi dintr-o clasă este de 20, calitatea actului didactic fiind potențată și pe fondul acestui număr restrâns de copii, ce permite acordarea unei atenții deosebite nevoilor fiecăruia.

Ce ne dorim?

 • Să îi pregătim pe copii pentru viață, prin asigurarea unei educații de calitate;
 • Să formăm profilul absolventului de nivel gimnazial, construit pe baza descriptivului nivelului elementar de deţinere a competenţelor cheie;

 

Competențele cheie ale absolvenților de clasa a IV- a şi a VIII-a sunt următoarele:

 • Competențe de comunicare în limba maternă și în limbi străine
 • Competențe matematice şi de bază în ştiințe şi tehnologii
 • Competențe digitale
 • Competențe sociale şi civice
 • Spirit de inițiativă şi antreprenoriat
 • A învăța să înveți
 • Sensibilizare şi exprimare culturală

Cum realizăm?

 • Proiectând un demers didactic inovator, ce are în centru elevul;
 • Încurajând progresul fiecărui elev;
 • Asigurând un climat educațional al stării de bine;
 • Stimulând cooperarea și lucrul în echipă;
 • Construind un act didactic calitativ împreună cu profesioniști în domeniu, oameni dedicați și pasionați de profesia lor;
 • Creând o arhitectură a comunității, un parteneriat activ școală-familie, dar și cu alte instituții, prin implementarea de proiecte și programe educaționale, campanii diverse.

Vino sa vorbim detalii despre scoala

Limbi străine studiate

 La baza conceptului de predare a limbii engleze la J4K este faptul că, prin implicarea inimilor, minților și acțiunilor copiilor într-o învățare activă și experienţială (‘’learning by doing’’, ‘’learning by experiencing’’), copiii construiesc rețele de înțelegere și de cunoaștere în continuă expansiune în raport cu ei înşişi și cu lumea din jurul lor. La J4K, copiii sunt încurajați să își exploreze și să își valorizeze sentimentele, oferindu-li-se oportunități de a răspunde în moduri multisenzoriale. Învăţarea în general și învăţarea unei limbi străine în special, este mai eficientă atunci când sunt implicați atât factorii cognitivi cât și cei emoționali.

 Obținerea certificărilor Cambridge reprezintă una dintre prioritățile școlii noastre. Pentru a asigura tuturor elevilor nivelului primar o bază temeinică în învățarea limbii engleze, desfăşuram 4 ore de limba engleză în fiecare săptămână. Softurile educaționale și accesul la platforme de învățare interactivă, completează demersul de studiere a limbii engleze.

 Ș.G. Just 4 Kids este centru de pregătire și examinare Cambridge, iar pe parcursul nivelului primar copiii pot participa la examenele Starters, Movers şi Flyers. An de an, peste 95 % dintre elevii noștri au obținut punctaj maxim la examinările Cambridge.

 Clasele nivelului gimnazial funcționează în regim intensiv de studiu al limbii engleze, aceasta fiind prima limbă modernă pe care o învață elevii înscriși în cadrul nivelului gimnazial. Pentru a asigura tuturor elevilor rezultate excepționale la olimpiadele școlare și la concursurile pentru limba engleză, desfăşuram 5 ore de limba engleză în fiecare săptămână, atât cu profesor de specialitate, cât și cu profesor nativ. Pe parcursul nivelului gimnazial copiii sunt pregătiți și pot participa la examenele Key, Preliminary și First Certificate.

Pentru admiterea la clasele de gimnaziu, elevii trebuie să dețină un certificat de limbă valid de nivel A1 sau A2 (Cambridge Movers, Flyers sau Key). Condițiile minime de echivalare a certificatelor Cambridge sunt următoarele: YLE Movers sau Flyers (cel puțin11 scuturi dispuse astfel: 4 scuturi la două competențe şi 3 scuturi la a treia competență); echivalarea certificatului Key se face pentru următoarele rezultate: Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass.

       A doua limbă modernă studiată de elevii nivelului gimnazial este limba germană. De ce limbă germană?

 • Limba germană face parte din familia lingvistică din care mai face parte şi limba engleză. Prin urmare, exista mii de cuvinte înrudite. 
 • Limba germană are 76,9 milioane de vorbitori nativi, fiind pe primul loc în Europa din acest punct de vedere.
 • Limba germană este utilă nu doar ca turist, ci are numeroase avantaje şi din punct de vedere academic. Germania oferă numeroase burse de studii universitare prin programul DAAD.

CONCURSURI / OLIMPIADE

 Urmăm Curriculum Național, în procesul instructiv-educativ utilizând strategii didactice eficiente, moderne, care îl au în centru pe elev. Prin demersul educațional specific J4K înţelegem întregul parcurs de formare şi dezvoltare oferit de școală elevilor noștri. Treaptă cu treaptă, construim profilul absolventului, având un parteneriat activ cu familia. Cooperarea cu părinții este foarte importantă, stând la baza reușitei școlare a elevilor. Părinții sunt informați permanent prin intermediul platformei școlare Kinderpedia despre evoluția copiilor, despre rezultatele acestora, depre relaționarea cu colegii și cadrele didactice. Individual sunt realizate ședințe de consiliere parentală, în care părinţii pot afla detaliat cât mai multe despre activitatea și progresul propriului copil.

Formarea competențelor cheie în rândul absolvenților noștri reprezintă un scop. Numărul de elevi dintr-o clasă este de 20, calitatea actului didactic fiind potențată și pe fondul acestui număr restrâns de copii, ce permite acordarea unei atenții deosebite nevoilor fiecăruia.

Ce ne dorim?

 • Să îi pregătim pe copii pentru viață, prin asigurarea unei educații de calitate;
 • Să formăm profilul absolventului de nivel gimnazial, construit pe baza descriptivului nivelului elementar de deţinere a competenţelor cheie;

Până în prezent, elevii școlii noastre au participat la concursuri și olimpiade precum:

 • Olimpiade pe discipline școlare, naționale și internaționale:
 • Olimpiade la nivel național pentru disciplinele:  limba și literatura română, limba engleză, matematică, informatică, educație fizică și sport
 • Olimpiada internațională la limba engleză- Hippo –English Launguage Olympiad
 • Concursuri școlare naționale, precum:
 • Comper Comunicare
 • Comper Matematică
 • Gazeta matematică
 • Cangurul matematician
 • Pașaport pentru cultură
 • Concursul școlar național de geografie pentru clasele V- VIII, „ Mica olimpiadă de geografie – Terra”
 • Concursul  școlar național de chimie „Lazăr Edeleanu” clasele a VII-a și a VIII-a
 • Concursuri de creație artistică,  aflate în Calendarul  activităților educative naționale ( aprobat de Ministerul Educației), derulate în cadrul unor parteneriate încheiate cu diferite instituții, precum:
 • Concursuri Județene de creație „La braț cu Dunărea”, „Un zâmbet pentru mama, În lumea poveștilor, Iubim culorile,  Concurs interdisciplinar Bucuria Crăciunului,  în parteneriat cu Palatul Național al Copiilor
 • Proiectul educațional „Peneluri și penițe în era digitală cu rădăcini din tradiția românească”
 • Competiții sportive de atletism, şah, dans și gimnastică
 • Examene Cambridge
 • Parteneriate variate cu multiple activități,printre care:   
 • Erasmus + Learning  Agreement for Vet Mobility
 • Parteneriat cu  Brigada rutieră a Municipiului București
 • Rețeaua prieteniei
 • Proiectul internațional Junior Achievement România
 • Campania umanitară De la suflet, la suflet!, în parteneriat cu Parohia Devei și Hunedoarei
 • Atelier de Cuvinte
 •   Parteneriat cu Societatea  Națională de Cruce Roșie, Salvați Copiii
 • Dental Hospital

Cluburi 

Punem accent pe educația nonformală, tot mai de succes în alte țări, implementând-o în mod real. Din sfera acesteia fac parte activităţi nonformale organizate în școală, metode nonformale dar și activități extrașcolare organizate sub formă de excursii, tabere, drumeții, competiții, serbări școlare, vizite la muzee, teatru, ateliere de lucru, tipografii, expoziții, case memoriale, parcuri, fabrici, cinematograf, vizite la cluburi sportive și la redacții/platouri de televiziune.

     Printre taberele organizate de Școala “Just 4 Kids” menționăm: tabăra de vară (România, Austria, Anglia), tabăra de schi (România, Bulgaria și Austria) și tabăra internațională de limba engleză și limba germană. Participăm la schimburi de experiență la nivel local și internațional ceea ce ne permite implementarea celor mai noi strategii didactice, adecvate nevoilor elevilor.

Cluburi desfășurate în Green Campusul J4K:

karate

Karate

Dance

Dans

acrobat

Gimnastica

volleyball

Volei

football-ball

Fotbal

choir

Canto

conference

Dezvoltare personala

maths

Aritmetica mentala

chess

Sah

violin

Instrumente muzicale

growth

Public speaking

actor

Actorie

robot

Robotica

pencils

Desen

Evenimente

Ca o completare a activităților didactice, evenimentele extracurriculare și extrașcolare au un impact profund asupra dezvoltării sustenabile a elevilor. În derularea lor avem parteneriate cu diferite instituții ale statului. Printre aceste evenimente, enumerăm: Ziua Mondială a Educației, Secret Santa, Ziua Culturii Naționale, Ziua Națională a Lecturii, Ziua Internațională pentru Nonviolență, Just4Competition-eveniment sportiv, Just4Christmas- eveniment caritabil de Crăciun, campania umanitară Shoe Box, Biblioteca Vie (activitate extrasă din educația nonformală). 

  Tarife

  Taxe scolare nivel primar

  Program scurt 8.00-13.00 – 5500 euro/an și asigură:

  • Programa școlară conform Curriculumului național
  • Pregătire la matematică și comunicare în limba română în vederea participării la concursurile naționale, evaluarea națională (pentru elevii claselor a II-a și a IV-a)
  • 4 ore de limba engleză/săptămână.

  Program lung 8.00-16.00 – 6500 euro/an și asigură:

  • Programa școlară conform Curriculumului naţional
  • Pregătire la matematică și comunicare în limba română în vederea participării la concursurile naționale;, evaluarea națională (pentru elevii claselor a II-a și a IV-a)
  • 4 ore de limba engleză/săptămână
  • Efectuarea temelor la Comunicare în limba romana, matematica şi limba engleză.

  Supliment taxă pentru intervalul 16.00- 18 .00 – 500 euro/an.

  Nu sunt incluse în taxele anuale:

  • Taxa de înscriere 500 euro pentru nivelul primar (taxa unică care se achită la înscrierea în școală)
  • Taxa pentru manuale și auxiliare școlare, inclusiv setul pentru limba engleză – 200 euro pentru nivelul primar (se achită pentru fiecare an şcolar, în luna martie).
  • Taxa pentru uniforma şcolară se va achita conform fișei de comandă. Pachetul obligatoriu de uniformă constă în: 5 bluze mânecă scurtă, 5 bluze mânecă lungă, 5 hanorace, 2 perechi pantaloni lungi sport și două tricouri sport.
  • Taxa pentru masă 28 lei/zi
  • Taxa pentru transport
  • Programele opţionale , Programul „ Școala altfel”, „ Programul Săptămâna verde”, excursii, tabere, vizite la muzee etc
  • Școala de Vară (iulie și august) cuprinde un program diversificat, distractiv și relaxant. Este structurată în module săptămânale.

  Vacanțele școlii sunt conform structurii anului școlar, stabilită de Ministerul Educației.

  Taxe scolare nivel gimnazial

  Programul 8:00 – 16.00- 7500 de euro/an și asigură:

  • Program de luni până joi, în intervalul 8.00-16.00, iar vineri program de la 8.00 la 13.50
  • Parcurgerea Programei Școlare conform Curriculumului Național aprobat de Ministerul Educației
  • 2 ore suplimentare/săptămână pentru efectuarea temelor în vederea consolidării materiei predate la limba româna și matematică
  • Pregătirea suplimentară la matematică și la limba și literatura română în vederea participării la concursuri naționale, în funcție de abilitățile elevilor.

  Nu se scad din taxa anuală de școlarizare: absențele elevului, vacanțele școlii și toate zilele declarate libere de către Guvern, ISMB, IS3, PMB sau Ministerul Educației.

  Nu sunt incluse în taxele anuale:

  • Taxa de înscriere 800 eur pentru nivelul gimnazial (taxa unică care se achită la înscrierea în școală)
  • Taxă pentru manuale și auxiliare școlare, inclusiv setul pentru limba engleză – 250 euro pentru nivelul gimnazial (se achita pentru fiecare an şcolar, în luna martie)
  • Taxă pentru uniforma şcolară se va achita conform fișei de comandă. Pachetul obligatoriu de uniformă constă în: 5 bluze mânecă scurtă, 5 bluze mânecă lungă, 5 hanorace, 2 perechi pantaloni lungi sport și două tricouri sport
  • Taxa pentru masă 28 lei/zi
  • Taxa pentru transport
  • Programele opţionale , Programul „ Școala altfel”, „ Programul Săptămâna verde”, excursii, tabere, vizite la muzee, etc
  • Școala de Vară (iulie și august) cuprinde un program diversificat, distractiv și relaxant. Este structurată în module săptămânale.

  Vacanțele școlii sunt conform structurii anului școlar, stabilită de Ministerul Educației.

  Procedura de inscriere

  Nivel primar

    Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice, aprobată de Ministerul Educației. Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Nivel gimnazial

      În privința admiterii în ciclul gimnazial, unitatea noastră respectă prevederile Ministerului Educației privind organizarea claselor cu predare a limbii moderne în regim intensiv.

  Pentru admiterea la clasele de gimnaziu, elevii trebuie să dețină un certificat de limbă valid de nivel A 1 sau A2 (Cambridge Movers, Flyers sau Key). Condițiile minime de echivalare a certificatelor Cambridge sunt următoarele: YLE Movers sau Flyers (cel puțin11 scuturi dispuse astfel: 4 scuturi la două competențe şi 3 scuturi la a treia competență); echivalarea certificatului Key se face pentru următoarele rezultate: Pass with Distinction, Pass with Merit sau Pass.

  Admiterea unui elev pentru nivel primar și gimnazial în cadrul școlii presupune parcurgerea următoarelor etape:

   

  1. Comunicarea intenției de înscriere, astfel:

  • Accesând site-ul www.just4kids.ro și programând o vizită la numărul de telefon menţionat pentru fiecare nivel de învățământ în secţiunea contact.
  • Trimiterea intenției de înscriere la adresa de e-mail programari@just4kids.ro .

  2. Vizita la sediul școlii

  • Se dezbate oferta educațională și financiară a școlii pentru nivelul de învățământ vizat;
  • Se transmit detaliile referitoare la susținerea probei de evaluare;
  • Se vizitează campusul;

  3. Evaluarea elevului

  Copilul participă la” o zi de școală”, într-un program cuprins între 08:30-11:30, timp în care viitorul elev J4K este integrat într-o clasă pentru care se dorește înscrierea. În intervalul menționat, copilul este:

  *  Evaluat, oral și scris, la Comunicare în limba română și Matematică și explorarea mediului .Evaluat la limba engleză, din perspectiva nivelului de înțelegere a limbii, dar și a celui de exprimare

  * Observat psiho-pedagogic, de către consilierul școlii, care urmărește dezvoltarea limbajului, aspecte cognitive, psiho-motrice, sociale și gestionarea emoțiilor.

  * Taxa de evaluare este 100 euro.

  4. Confirmarea înscrierii

  Părinții trimit confirmarea înscrierii pe adresa de e-mail programari@just4kids.ro .

  5. Procedura de înscriere. Pregătirea dosarului personal al elevului

  Pentru întocmirea contractului, părinţii vor depune la secretariatul unității școlare un dosar ce conține următoarele documente:

  • Cărţile de identitate ale ambilor părinţi;
  • Cărţile de identitate ale adulţilor care mai pot aduce/prelua copilul de la şcoală;
  • Certificat de căsătorie sau divorț, după caz;
  • Adresele de e- mail şi numerele de telefon ale ambilor părinţi;
  • Certificatul de naştere al copilului;
  • Copie de pe Certificatele Cambridge ( pentru înscrierea la gimnaziu);
  • Patru fotografii tip 3,5×4,5cm.

  6. Semnarea contractului de şcolarizare de către ambii părinţi, în original, la sediul şcolii

  Vino sa vorbim detalii despre scoala !

  O echipă de experți J4K este disponibilă pentru a răspunde tuturor întrebărilor dumneavostră.

  Programează o vizită