Taxe Şcolare

Taxe Şcolare

Taxele se pot achita: lunar, anual sau în maxim 10 rate egale

Nu se scad din taxa anuală de şcolarizare : absenţele elevului,  vacanţele școlii și toate zilele declarate                                                 libere de către Guvern, ISMB, IS 3 sau Ministerul Educației.

Vacanţele şcolii respectă structura anului scolar, stabilită de Ministerul Educatie.

În luna iulie şi august copiii pot participa la școala de vară – tariful este de 550 lei/ săptămână .

 

 

Se achită la fiecare început de an școlar si nu este rambursabilă în cazul rezilierii contractului.

Zona 1 dus-intors ( Vitan, Nerva Traian, Tineretului, Baba Novac) –  350 lei lună

         * zona 1 dus sau intors  ( Vitan, Nerva Traian,    Tineretului, Baba Novac 250 lei lună

          Zona 2 dus -intors ( Titan,Nicolae Grigorescu,Balta Alba,Diham, Pantelimon ) –  400  lei lună

         *  zona 2 dus sau intors ( Titan,Nicolae Grigorescu,Balta Alba, Diham, Poantelimon) – 300   lei lună

Cluburile se achită lunar, sub formă de abonament odată cu taxa şcolară.Absenţele nu se scad din costul abonamentului.