Cătălina Crețu

Lectura este un proces ce începe în primii ani de școală cu formarea deprinderii de a citi corect, conștient, cursiv și expresiv, continuând cu deprinderile de interpretare a textului citit.

Lectura suplimentară cupride textele literare citite de elevi din proprie inițiativă, recomandate de părinți sau recomandate de cadrul didacti. Aceste texte fac parte sin literatura română, dar și din literatura universală. Cu toată amploarea pe care a luat-o mijloacele audio-video în activitatea didactică, cartea a rămas și va rămâne unul dintre cele mai eficiente mijloace de instruire. Cititul și socotitul sunt socotite achiziții fundamentale, urmate de însușirea tehnicilor de lucru cu manualul, cu dicționarul și cu alte cărți.

Școala deschide poarta către un univers bogat, angajând valori formativ – educative. Cititul cărților se transformă într-o deprindere dacă se realizează cu plăcere și dacă școala acționează în acestă direcție. „Interesul pentru cititul cărților  nu vine din obligații, din frica pentru notă, ci dintr-o dorință interioară care se cultivă de către profesor și părinți.” Literatura dezvoltă vocabularul copiilor, influențează dezvoltarea acestora, îi formează pentru a-și cultiva simțul estetic.

Lectura literară suplimentară nu trebuie să lipsească din programul elevilor deoarece studiul textelor literare din manual nu este suficient pentru ca elevu să se apropie de carte. Îndrumarea lecturii de către profesor trebuie să se facă după o analiză amănunțită. Este necesar să se descopere ce texte îi atrag pe copii, ce le stârnește interesul , ce fel de cărți doresc să citească. În recomandarea textelor, cadrul didactic are în vedere și particularitățile de vârstă, puterea de înțelegere a elevului, capacitatea lui de asimilare..

Îndrumarea spre activitatea de lectură începe în clasa pregătitoare și în clasa întâi – învățătoarea le citește anumite texte și le valorifică puterea lor de înțelegere. În clasa a II-a , elevii sunt îndrumați să se orienteze în structura unei cărți – titlu, autor, capitol. În clasa a III-a, elevii cunosc titlui operei, autorul, personajele, câteva caracteristici ale personajelor, pot să motiveze elemente care i-au impresionat din text: acțiuni, descrieri, expresii frumoase. În clasa a IV-a, elevii pot povesti pe scurt conținutul textelor citite și să-și spună punctul de vedere cu privire la acțiunea unor personaje.

Picture8912.jpg

Motivarea elevilor pentru lectură se poate face urmărind câțiva pași:

 • Elevii trebuie să aibă un exemplu – să-și vadă părinții și profesorul citind;
 • Este necesar să existe un timp alocat cititului;
 • Întâlnire cu un scriitor;
 • Învățătorul să-i învețe pe elevi câteva strategii de lectură;
 • Participarea activă în cadrul unui Club de lectură;
 • Alături de cărțile recomandate, elevii trebuie să aibă posibilitatea să-și aleagă și singuri cărți;
 • Utilizarea noilor tehnologii;
 • Prezentarea unor cărți în „serie”;

Lecția de lectură are un demers specific:

 1. Verificarea temei și aprecierea ei;
 2. Discuții în legătură cu conținutul textului citit ( întrebări în legătură cu textul, caracterizarea personajelor, descrierea unor tablouri);
 3. Exerciții de valorificare a textului citit (jocuri de rol, dezbateri).
 4. Texte noi pentru citit și trezirea interesului pentru citit.

În recomandarea textelor literare pentru elevi se are în vedere realizarea unui echilibru între genuri și specii. Cele ma atractive genuri și specii pentru copii sunt: genul liric – lirica populară (colinde, ghicitori, folclorul copiilor), lirica clasică (pastelul, imnul) ; genul epic – popular(basmul, snaova, legenda), cult (schița, povestirea, povestea, ronmanul; genul dramatic – sceneta.

Activitățile de lectură cu ca scop  să-i determine pe elevi să descopere că, citind, lumea poate fi mult mai frumoasă și interesantă. Pentru realizarea acestui scop, învățătorii pot folosi câteva strategii didactice moderne: predarea reciprocă, activitatea dirijată de lectură, citirea și interograrea, procedura recăutării, dramatizarea, metoda comparațiilor.

Finalitățile lecturii la clasele primare: consolidarea deprinderii de citire corectă, coerentă, formarea și dezvoltarea gustului pentru lectură, creșterea interesului pentru cunoașterea realității. Cititul zilnic are mari beneficii pentru copii: ajută la dezvoltarea capacității de exprimare, a memoriei și creativității, dezvoltă vocabularul, îi învață  pe elevi structura gramaticală corectă a limbii, îi ajută să învețe să gândească și îmbunătățește capacitatea de contcentrare.

Bibliografie:

„Sinteze de metodică a predării limbii și literaturii române în învățământu primar” – Dumitru Logel, Elena Popescu, Elena Stroescu Logel, ed. Carminis, Pitești

„Didactica disciplinelor Comunicare în limba română și Limba și literatura română din învățământul primar – Vasile Molan, ed. Miniped, București

https://www.scoalaargeseana.ro/didactica-magna/2125-lectura-suplimentara-la-ciclul-primar-preambul-al-lecturii-de-placere 

https://academiaabc.ro/wp-content/uploads/2020/07/Nr1-2020-Rolul-lecturii-%C3%AEn-via%C8%9Ba-%C8%99colarului.pdf 

Programează o vizită