Prof.  Înv. primar: Mehedințu Maria Cristina

       Dramatizarea reprezintă o formă a jocului de rol  pe un scenariu gata elaborat. Începuturile dramatizării provin din cele mai vechi timpuri, civilizația romană preluând din tradițiile grecești, a început să utilizeze în școlile superioare de retorică unde se pregăteau viitori avocați, seminarii şi discuţii în contradictoriu simulând procese în care un student juca rolul de acuzator, iar altul de apărător al unui eventual delicvent. În jurul anului 400 î.e.n., există dovezi ale jocului de rol, o piesă de teatru în care literele alfabetului erau personaje. Dramatizarea în cadrul orelor de curs presupune acordarea unor roluri în funcție de anumite cerințe, ce trebuie „jucate”. Interpretarea de roluri necesită anumite cunoștințe pe baza cărora se va realiza comportamentul specific. Utilizarea metodei dramatizării permite o mai bună înțelegere a unei situații atât intelectual, afectiv, cât și empatic.

         Putem enumera ca avantaje ale aplicării acestei metode: activizarea elevilor din punct de vedere cognitiv, afectiv, acţional; sporirea gradului de înţelegere şi participare activă a elevilor în cadrul activităților; asigurarea unui autocontrol al conduitelor; evidenţierea modului corect sau incorect de comportare în anumite situaţii; formarea rapidă şi corectă a convingerilor, atitudinilor şi comportamentelor. Ca și dificultăți putem întâlni următoarele: poate fi o metodă mai greu de aplicat, pentru că presupune nu numai aptitudini pedagogice, ci şi actoriceşti, regizorale la conducător, respectiv profesor; proiectarea şi pregătirea acestei activităţi care durează de regulă 1-2 ore necesită timp şi efort din partea profesorului, poate apărea o anumită devalorizare a jocului de rol (considerat ca ceva pueril); pot apărea blocaje emoţionale în prelucrarea şi interpretarea rolurilor de către elevi. Pentru o bună desfășurare, este necesar ca elevii să cunoască foarte bine povestirea, acest aspect fiind unul important în reușita aplicării metodei. Prin urmare, în cadrul altor activități anterioare, elevii vor acorda atenție deosebită conținutului, mai ales personajelor prezentate. O formă a dramatizării iubită de copii este carnavalul cu costume și interpretarea de roluri din basme și povești, din care se preiau scene și momente preferate de elevi și ajung înscenări proprii. Se realizează dramatizarea în stil original și creativ, pe baza dialogurilor și scenelor personajelor jucate.

          Cu ajutorul jocurilor de rol, încercăm să desprindem mesajul etic și uman, faptele bune și faptele rele și oferim elevilor posibilitatea să-și exercite vorbirea, astfel putând aprecia și verifica modalitățile de exprimare. Aplicarea metodei dramatizării ajută elevii să interrelaționeze, asigurând participarea afectivă a elevilor în comunicare și de asemenea, îi pregătește pentru a fi în viața profesonială actori de succes.

Bibliografie:

  1. qreferat.com
  2. Maria Palicica, Codruța Gavrilă, Laurenția Ion, 2007, Pedagogie, Editura Mirton, Timișoara

Programează o vizită