Noile tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) ocupă un loc tot mai important în societate, astfel încât s-a pus problema integrării lor şi în învatamânt. NTIC propun noi posibilităţi de documentare, de învățare şi de formare, permiţând accesul nelimitat la cultură. În învăţământ, aceste noi tehnologii presupun corelarea a trei aspecte complementare: tehnologie, metodologie şi pedagogie. Un avantaj evident al noilor tehnologii este este accesul nelimitat şi imediat la informaţii care permite profesorilor din toate colţurile lumii să stabilească mai uşor contacte în vederea schimbului de idei şi informaţii cu caracter pedagogic şi cultural, pentru a coopera şi derula proiecte educative. Videoconferinţele, corespondenţa electronică, grupurile de discutii sunt doar câteva dintre mijloacele de comunicare oferite de Internet, care permit profesorilor să iasa din cadrul tradiţional al sălii de clasă pentru a se deschide spre lume.

  Copiii au o atracţie faţă de tehnologie, iar aceasta poate fi exploatată, motivându-i să înveţe mai mult şi mai eficient. Tehnologia însă vine să sprijine elevii în procesul de învăţare, în munca lor, dar rolul de referinţă al profesorului ramâne de neînlocuit pentru obţinerea unui act educativ de calitate.
Pentru o utilizare eficientă a noilor tehnologii în activitatea didactică, este recomandat să se ţină cont de limitele echipamentului informatic şi este de preferat ca elevii să fie ghidaţi de către profesori în activiăţile de redactare şi de căutare a informaţiei pe internet, pentru ca acestea să contribuie într-adevăr la dezvoltarea unei gândiri personal critice, personale, dar şi a unor abilităţi de management al informaţiei şi învătării.
NTIC permit totodată profesorului să desfăşoare activităţi variate şi să folosească diferite suporturi. De asemenea echipamentul informatic presupune un aspect ludic, foarte apreciat de elevi .     Profesorii care ştiu să folosesc eficient noile tehnologii constat o  reducere a timpului necesar pregatirii lecţiilor şi posibilitatea centrării pe nevoile elevului.

  Analizându-se evoluţia de la TIC la NTIC, printe tehnologiile care au contribuit la realizarea educaţiei , se evidenţiază tehnologia audio-video, fiind prima care nu impunea prezenţa fizică a profesorului şi elevului pentru realizarea schimbului de informaţii.

  Tehnologiile educaţionale sunt eficiente în activitatea didactică și pot fi aplicate la clasă
în toate etapele procesului instructiv-educativ(proiectare, implementare, evaluare). În proiectare
se stabilesc obiectivele clare şi realiste pentru a identifica capacităţile specifice la care trebuie să
ajungă fiecare elev şi pe care trebuie să le dezvolte. Datoria profesorului este de a diferenţia
stilurile şi maniera de prezentare a tehnologiei informaţiei şi de a reflecta modurile în care ele să
fie folosite eficient în cadrul orelor cu elevii. Prin programe adecvate se utilizează imagini audio-
video ca material demonstrativ pentru predarea unor teme de matematica (de exemplu figuri
plane, la geometrie), pentru limba română sunt utilizate programe a căror derulare ajută elevii să-
şi formeze deprinderi de citire şi scriere, de vorbire corectă, fluentă şi ritmică.

Deschidere an scolar Bravu 05 sept. 2022 344.jpg

  În ceea ce priveşte implementarea activităţii proiectate, utilizarea tehnologiilor educaţionale moderne reprezintă un mijloc de facilitare a lecţiei prin creşterea atractivităţii şi prin realizarea unei comunicări mai fidele între cadrul didactic şi elev (elevii pot recepta mai clar ceea ce li se transmite, avându-se în vedere receptarea pe mai multe canale ale cunoaşterii). Evaluarea realizată cu ajutorul tehnologiilor moderne devine un moment mai puţin costisitor din punctul de vedere al consumului emoţional,  reuşindu-se performanţa transformării utilului în plăcut, modificându-se atitudinea elevilor raportat la procesul evaluării în sine.

  Pasionați de gadgeturi smart, aplicații interesante, resurse digitale sau jocuri online spectaculoase, elevii rezonează mai greu cu vechile metode de învățare. Din fericire, dezvoltarea tehnologiei a presupus și dezvoltarea unor produse educaționale create în acord perfect cu noile generații de elevi ai erei digitale, iar noi la școala privată sector 3 Just4Kids am avut grijă să creem programe care să utilizeze eficient aceste resurse digitale.

 

Bibliografie:
1.http://www.scoaladevara.eu/program/module/utilizarea-noilor-tehnologii-in-educatie
2.https://www.scritub.com/profesor-scoala/Educatia-si-noile-tehnologii11222132321.php
https://www.psih.uaic.ro/wp-3.content/uploads/activ/III_doctorat/teze/chicu_smaranda_rezumat.pdf
https://muhaz.org/virtualizarea-educaiei.html?page=3

Întocmit de,
Prof.Înv.Primar Achim Mirel

Programează o vizită